Tasas de interés 2019

de trabajo 1 100

 

     ✓ Tasas de interés captación mes de Abril de 2019 

     ✓ Tasas de interés colocación mes de Mayo de 2019

     ✓ Tasas de interés captación mes de Mayo de 2019

    ✓ Tasas de interés colocación mes de Junio de 2019

                                                                                                                               ✓ Tasas de interés captación mes de Junio de 2019 

                                                                                                ✓ Tasas de interés colocación mes de Julio de 2019

                                                                                                                               ✓ Tasas de interés captación mes de Julio de 2019 

                                                                                                                               ✓ Tasas de interés colocación mes de Agosto de 2019 

                                                                                                ✓ Tasas de interés captación mes de Agosto de 2019 

                                                                                                                               ✓ Tasas de interés captación mes de Septiembre de 2019 

                                                                                                                               ✓ Tasas de interés colocación mes de Septiembre de 2019 

                                                                                                ✓ Tasas de interés captación mes de Octubre de 2019 

                                                                                                                               ✓ Tasas de interés colocación mes de Octubre de 2019 

                                                                                                                                ✓ Tasas de interés colocación mes de Noviembre de 2019 

                                                                                                                          ✓ Tasas de interés captación mes de Noviembre de 2019 

                                                                                                                               ✓ Tasas de interés colocación mes de Diciembre de 2019 

                                                                                                                          ✓ Tasas de interés captación mes de Diciembre de 2019